19 | 05 | 2024

112

Gümnaasiumi kodukord    EST     RUS

Hadaolukorra lahendamise plaan kriisimeeskonna ulesanded

Внутренний распорядок гимназии

Рекомендации Департамента Охраны Здоровья по предотвращению распространения вирусных заболеваний.

Korrapidamise graafik

Veebikonstaabel Oksana Luik

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

 

Turvalisusega seotud projektid

* Narva Kesklinna Gümnaasiumi 6.klassid võtavad iga aasta osa ohutusõppe projektist „Kaitse end ja aita teist". Projekti eesmärk on õpetada lapsi ohuolukordasid ära tundma, neid ennetama ja hätta sattudes oskuslikult käituma. Koolitustel räägitakse esmaabist, liiklusest, vee- ja tuleohutusest, orienteerumisest ja ellujäämisoskusest metsas. Projekt lõpeb laagriga. Projekt toimub jaanuarist kuni KEAT laagri alguseni.

 VIDEO

     
Kübervägivald    Tulekahju Äkkrünnak 
* Anti-bullying week Narva Kesklinna Gümnaasiumis
BULLY-FREE WEEK! Школа без насилия!
Методическое объединение учителей английского языка провели в октябре 2019 мероприятие «Неделя без насилия». На своих уроках они обсудили важные для детей темы - что такое травля, виды насилия, что делать, если ты подвергаешься насилию. Nobody deserves to be bullied!

* Programm"Kool kiusamise vastu".

Alates 2019/2020.õppeaastast on Narva Kesklinna Gümnaasium liitunud kiiusamist ennetava programmiga "KIUSAMISEST VABAKS!".

Kiusamisest 2021