22 | 06 | 2024

Narva Kesklinna Gümnaasiumi projektitegevus 2012.a-2020.a

Kool osaleb aktiivselt erinevates projektides (KIK, MEIS, Maanteeameti, Politseiameti ja Tervise Arengu Instituudi projektid, sh rahvusvahelised, näiteks Erasmus+, Euroscola jt). Koolis on olemas õpetajate meeskond, kellel on teadmisi ja kogemusi projektide kirjutamises.

Narva Kesklinna Gümnaasiumi andmed viimaste projektide kohta:

* Projekt: Euroscola (17.02.2012) - 11 000 eurot, Euroopa Parlament.
   Koordinaator: Šanina, Diana -  Leping Euroscola

* Projekt "Science 4 all", 01.09.2016-31.08.2018, SA Archimedes Erasmus+ KA2.
   Koordinaator: Deniss Tšertov.        Leping Erasmus+         Согласие родителей Erasmus+

* Projekt: „Du décrochage vers l'accrochage scolaire - Des outils et des pratiques partagés"(01.09.2013-31.08.2015) - 12 000 eurot, Sihtasutus Archimedes,
Comenius. Koordinaator: Šanina, Diana

* Projekt „Inimene on osa loodusest. Läbiva teema "Keskkond ja jätkusuutlik areng" elluviimine" (08.09.2015- 25.05.2016), 26 õppekäiku - 3 900 eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Koordinaator: Nikanorova, Natalja

* Projekt „Edust koolis-eduni elus!"(pedagoogide õpiränne) 2015/2016.õa - 15 465 eurot, Sihtasutus Archimedes, Erasmus+. Koordinaatorid: Lutška, Olga, Nikanorova, Natalja

* Projekt „Uuri ja tunne oma kodukoha loodust! Läbiva teema "Keskkond ja jätkusuutlik areng" elluviimine" (01.09.2016- 26.06.2017), 26 õppekäiku – 4 547,20 eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Koordinaator: Nikanorova, Natalja

* Liiklusohutusalane projekt „Liikluskasvatuseks tingimuste parendamine, õppeasutuse arendustegevus" - august 2016 (jalgrataste ja kiivrite soetamine) – 203 eurot, Maanteeamet, Koordinaator: Nikanorova, Natalja

* ProgeTiigri seadmete projekt (3D-printeri soetamine), mai 2016 - 381,02 eurot, HITSA. Koordinaator: Nikanorova, Natalja

* Projekt "Youth+Against Deprssion!" (noortevahetus), Sihtasutus Archimedes, Euroopa Noored Erasmus+, 01.08.2016 – 30.11.2016 – 12 650 eurot. Koordinaator: Lutška, Olga

* Projekt "Ajalugu elustub", 01.12.2015-26.02.2016.a - 3840 eurot, SA Archimedes Noortekohtumised. Koordinaator: Jevgenija Sizova

* Projekt "Challenging conflicts in schools", 1.09.2016. - 31.08.2018.a, SA Archimedes Erasmus+KA2, koordinaator: Jelena Žigalova

* Projrkt "Euroscola" (01.09.2016. - 10.04.2017.) - 13 000 eurot, Euroopa Parlament, Koordinaator: Shanina, Diana