19 | 05 | 2024

Eestvedamine ja juhtimine

Põhimäärus
Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava 2022-2027
Narva Kesklinna Kooli üldtööplaan 2023/2024. õa


Riskianalüüs (muutmisel)

Sisehindamine
* Narva Kesklinna Gümnaasiumi sisehindamise kord 2018
* Narva Kesklinna Kooli sissehindamise kord 2024
Narva Kesklinna Gümnaasiumi sisehindamine 2017.-2021.õa
2022. - 2023. õppeaasta tulemuste analüüs ja tegevuste kavandamine valdkondade parandamiseks
     - Aruanded 2022-2023

Personalijuhtimine
Kooli töötajatega arenguvestluste läbiviimise kord
Õpetajate täienduskoolituskava

Palgakorraldus
Preemia määramise (ergutustasud) kriteeriumid

Ametijuhendid
- Õppealajuhataja ametijuhend

- Koolipsühholoog
- Sotsiaalpedagoog
- Eripedagoog-logopeed
- Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVko) ülesanded
- Aineõpetaja
- Klassijuhataja
- Majandusalajuhataja ametijuhend
- Koristaja ametijuhend

- IT-laborandi ametijuhend
- Laborandi ametijuhend
- Referendi ametijuhend
- Remonditöölise ametijuhend
- Huvijuhi ametijuhend

Koostöö huvigruppidega

Õppenõukogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Lapsevanemad

Ressursside juhtimine

Kooli eelarve
Narva Kesklinna Kooli hankekord

Õppe- ja kasvatusprotsess

Narva Kesklinna Kooli distantsõppe korraldus ja põhimõtted

Narva Kesklinna Kooli kodukord 

Narva Kesklinna Kooli vastuvõtu tingimised ja kord

Narva Kesklinna Kooli ruumides ja territooriumil pildistamise, filmimise ja salvestamise kord

Narva Kesklinna Kooli õpilaste ja õpetajate tunnustamise tingimused ja kord

Narva Kesklinna Kooli uute ja alustavate õpetajate toetamiseks mentorsüsteemi rakendamise kord
- Mentori töökava näidis
- Mentori aruanne näidis

Kooli tegevust korraldavad aktid

- Metoodikanõukogu töökord
- Pikapäevarühma töökorralduse alused ja päevakava
- Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Asjaajamine

Asjaajamiskord (alates 01.01.2012)
Liigitusskeem
DHS dokumendi otsinguvorm

Eelnõud

 

Ettekirjutused või otsused

Riikliku, teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused

Riiklikku järelevalvet teostava asutuse kontaktandmed (välishindamisosakond)
Ruth Elias- HTM-i peaekspert (Ida- ja Lääne-Virumaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid) tel.7350106; 56502275

HTM  Munga 18 Tartu 50088 telefon 735 0222 e-post:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Narva Linnavalitsuse teenistusliku järelevalve akt 26.10.2015

Hädaolukorra lahendamise plaan

Politsei-ja Piirivalveameti kirjalik hinnang

1. Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras (Uuendamisel)
2. Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras (Uuendamisel)
3. Turvalisus õppekäikudel ja kooli/klassi väljasõitudel (Uuendatud)

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse juhend

Сообщение о ребёнке, нуждающемся в помощи, и защита данных