18 | 01 | 2018

Toitlustamine

Narva Kesklinna Gümnaasiumis korraldab õpilaste toitlustamist AS Mann Grupp vastavalt sõlmitud lepingule.

Kooli söökla tööaeg:

1. söögivahetund  09.45 – 10.00 ---> 1.a, 1.b, 1.c, 1.e, 1.k, 2.a, 2.b, 2.c, 2.e, 3.a, 3.c

2. söögivahetund 10.45 – 11.00 ---> 3.b, 3.e, 4.a, 4.b, 4.c, 4.e, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e

3. söögivahetund  11.45 – 12.00 ---> 6.a, 6.b, 6.c, 6.e, 7.a, 7.b, 7.c, 7.e, 8.a, 8.b, 8.c, 8.e

4. söögivahetund 12.45 – 13.00 ---> 9.a, 9.b, 9.e, 10, 11, 12

 Kokku: 252 istekohta.

MENÜÜ

--------------------------------------------------------------------------------

1. - 9. klassi õpilastele on toitlustamine tasuta.

Sööklas töötab puhvet.

Sotsiaalministi 15.01.2008.a määrus nr 8“Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”

Koolilõuna maksumus on kehtestatud Narva Linnavolikogu määrusega.

Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Õpilase pikaajalisel puudumisel (1.-9. kl) palume õpilane toidult maha võtta telefonil 3572632.

Toitlustamisega seotud probleemide korral palume helistada telefonil 3572632.