19 | 09 | 2019

Meie uhkus. Oivikute nimekiri

2018/2019. õppeaasta tulemuste põhjal lõpetas kooli suurepäraselt 127 õpilast. Kõige rohkem viielisi õpib I kooliastmes. Täname õpilasi suurepärase edu, suure tahtejõu ning õpihimu eest! Soovime võitu ka edaspidi! Suur tänu lastevanematele ja õpetajatele toetuse ja abi eest! Vaata nimekiri

Наша гордость! Отличники года
По итогам 2018/2019 учебного года школу блестяще окончили 127 учеников. Больше всего отличников учится на 1 ступени обучения. Благодарим учеников за отличные успехи, большую силу воли и интерес к учёбе! Желаем дальнейших побед! Большое спасибо родителям и педагогам за поддержу и помощь! Посмотреть список