20 | 02 | 2020

ÕPPENÕUKOGU

20. juunil 2019.a kl 09.00 toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: loengusaal

Päevakava:
1. Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
2. Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
3. Lõputunnistuste allkirjutamiseks viie õppenõukogu liikmete nimetamine.
4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel või kiituskirjaga.
5. Õpilase kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga tunnustamise otsustamine.
6. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
7. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

Anna Zubova, Narva Kesklinna Gümnaasiumi direktor