11 | 12 | 2023

Aasta lind2023. AASTA LIND ON AUL

Эстонское орнитологическое общество предлагает каждый год разных птиц для изображения на конкурсе рисунка. В этом году конкурс рисунков на тему «Птица года» был посвящен морянке. На рисунках юные натуралисты должны были изобразить птицу года и среду ее обитания. Лучшим рисунком среди 5-6 классов Narva Kesklinna Kool стала работа ученицы 5Е класса Веры Копыловой "Морянка в пруду". 👏

Татьяна Сонина, учитель искусства #tunne_oma_maa

KultuurisaadikuKultuurisaadiku programm

Первого ноября ученики 6-7-х классов Narva Kesklinna Kool отправились в учебный рейс в Тарту. В программе было запланировано посещение Тартуской обсерватории (Tõravere alevik, Nõo vald, Tartumaa), обед в пороховом погребе и увлекательное посещение Эстонского музея спорта и Олимпийских игр. Ученики и преподаватели благодарны организатору Наталье Нецель за создание приятной атмосферы во время экскурсий. Завершился день созданием брелков для ключей ручной работы. У ребят остались прекрасные впечатления от прогулки по Тарту, a наблюдения за работой телескопа в обсерватории и подвижные игры в музее спорта запомнятся надолго.

Татьяна Сонина, кл. рук. 8д класса

Oppereis SinimaeleÕppereis Sinimäele

13.oktoobril käisime meeldejääval ja muljeterohkel väljasõidul meie kodukoha lähistel. Bussis olid 3.e, 4.e ja 2.b klass. Sinimäel külastasime Vaivara Sinimägede Muuseumi, kus lapsed sukeldusid Eesti ajalukku. Edasi ronisid lapsed Sinimäe vaatetorni ja lasid vibust. Tagasiteel Narva tegime peatuse Rootsikalmu Ratsatalus, kus lapsed said tutvuda erinevate talus ja metsas elavate loomadega. See tore õppereis meeldis kõigile väga.

Õpetajad Arina Berestova, Oksana Petrova, Julia Korzunina

 

BingoBINGO mäng

17.oktoobril toimus BINGO mäng teemal „Sügis ja liiklus“. Tore linnaüritus oli mõeldud 2.klassidele. Meie koolist osalesid 2.a ja 2.e klassist kolmeliikmelised võistkonnad. Enne mängu uurisid õpilased esitluses toodud infot ja laiendasid oma teadmisi sügisest ja liiklusest. Siis kogunesid koolide võistkonnad mängu- ja spordiplatsile. Seal nad jooksid, otsisid ja lugesid küsimusi ning vastasid neile. 3. koha said 2.a klassi õpilased: Anastasia Dementjeva, Elvira Kabina ja Aleksander Kirsanov. Palju õnne! Tublid olid ka 2.e klassi õpilased: Grigori Bolonenkov, Gabriella Kruchinina ja Kirill Vassiljev.

Edu ja kordaminekuid neile edaspidistes püüdlustes!

Täname mängu korraldajaid ja läbiviijaid selle eest, et lapsed said palju liikuda värskes õhus, praktiseerida eesti keelt ja näidata oma teadmisi.

Õpetajad: Arina Berestova, Jana Netšajeva

Oppepaev TartusÕppepäev Tartus

12.oktoobril käisid 6.a, 7.b ja 8.a klasside õpilased koos oma klassijuhatajatega õppeekskursioonil Tartus.Esimene peatus oli Elistvere loomapargis, kus nägime Eestis elavaid loomi: Karu, hunti,rebast, põtra ja teisi loomi. Teine peatus- Eesti Rahvamuuseum.Seal tutvustasid meile giidid Eesti ajalugu läbi aegade. Saime tuttavaks ka soome-ugri rahvaste olmeoludega.Loodame, et reis oli kasulik, õpetlik ja meeldejääv.

Klassijuhatajad: N. Šubina, O. Garmašova ja T. Ignatova,

OppenoukoguÕppenõukogu istung

Toimub 23.10 kell 12.00 aulas.

Päevakord:
1. Õppenõukogu esimehe valimine.
2. Õppenõukogu aseesimehe valimine.
3. Õppenõukogu sekretäri valimine.
4. Õppenõukogu tegevusse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja kaasamine.
5. Sise -ja välishindamise tulemuste läbiarutamine.
6. Narva Kesklinna Kooli arengukava 2022 - 2027 uuendamise ja täiendamise arutamine ja arvamuse väljendamine 
7. Narva Kesklinna Kooli Kodukorra uuendamise arutamine ja arvamuse väljendamine.

Helkur koolideleHelkuri kandmise aeg

Politsei-ja Piirivalveamet juhib tähelepanu, et kätte on jõudnud helkuri kandmise aeg. Palume antud teemat koolis käsitleda ning manuses olev plakat ka e-kooli/Stuudiumi kaudu lastevanematele edastada koos alloleva pöördumisega. Rohkem infot leiate Transpordiameti nähtavaks tegemise lehelt: https://www.liikluskasvatus.ee/et/lapsele-ja-noorele/1/jalakaija/enda-nahtavaks-tegemine

Kirsti Hindreus
Teenuse koordinaator
Teabebüroo
Ida prefektuur
Politsei – ja Piirivalveamet