22 | 05 | 2018

Võit Robotex´il 2013

16. novembril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvaheline robotehnika võistlus ROBOTEX 2013. Osa võtsid võistkonnad Eestist, Lätist, Leedust, Poolast. Need on suurimad robotehnika võistlused Baltiriikides. Huvi nende võistluste vastu avaldas ka ÜRO peasekretär Pan Gi Mun, kes viibis sel ajal visiidiga Eestis. Ta tutvus ekspositsioonidega, võistluste liikidega ja pöördus tervitusega külaliste poole. Narvast osalesid võistluses Kesklinna gümnaasiumi ja Humanitaargümnaasiumi võistkonnad. Kesklinna gümnaasiumist oli 4 võistkonda (3 sumorobotite võistkonda ja 1 kiirsõidu võistkond mööda musta joont).

Kokku osales LEGO Sumos 76 robotit. Valikvoorus esines kõige edukamalt Kesklinna gümnaasiumi võistkond Gleb Podoljaki ja Juri Gruljevi koosseisus. Nad võitsid kõik matšid, said esimese koha alarühmas ja pääsesid edukalt finaali, kuid edasi minna ei saanud. Kolmanda koha enda alarühmas sai Kesklinna gümnaasiumi võistkond Aleksandr Kotšetovi ja Kirill Demišini koosseisus. Nende robot nimega „Zeus" saavutas 7st kahevõitlusest 5 võitu ja sattus finaali. Teistel võistkondadel jäi finaali pääsemisest natukene puudu.

Kasutades vaheaega kasulikult, analüüsisid Kirill Demišin ja Aleksandr Kotšetov kõik eelnevad matšid ning töötasid välja uue taktika võitluseks vastasega ja rakendasid seda edukalt. Võistkond võitis finaalis kõik matšid ja saavutas 1. koha. Õnnitleme neid ja nende õpetajat Vladimir Runinit võidu puhul!

Video finaalist, otsustavast matšist ja autasustamisest.

Kiirsõidu võistlustes mööda musta joont suutis Kesklinna gümnaasiumi võistkond pääseda finaali ja sõitude tulemuste järgi oli 33 robotist 12. kohal.

Täname Narva Kultuuriosakonda toetamise eest.

Robotex 2013 fotod

Robotex 2013 video

Победа на Robotex 2013

16 ноября в Таллиннском Техническом Университете прошли международные соревнования по робототехнике ROBOTEX 2013. Участие приняли команды из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши. Это крупнейшие соревнования по робототехнике в Прибалтике. Интерес к этим соревнованиям проявил и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся в это время с визитом в Эстонии. Он ознакомился с экспозициями, видами соревнований и обратился к участникам и гостям с приветсвием. От Нарвы участие принимали команды из Кесклиннаской и Гуманитарной гимназий. От Кесклиннаской гимназии - 4 команды (3 команды по Сумо-роботам и 1 команда в скоростном заезде по чёрной линии). От Гуманитарной гимназии участвовали 2 команды по Сумо-роботам.

Всего в LEGO-Сумо приняли участие 76 роботов. В отборочном туре успешнее всех выступила команда Кесклиннаской гиназии в составе: Глеб Подоляк и Юрий Грулёв (11А класс). Они выиграли все матчи, заняли первое место в подгруппе и успешно прошли в финал, но дальше продвинуться не смогли. Третье место в своей подгруппе заняла команда из Кесклиннаской гимназии в составе: Алексадра Кочетова и Кирила Демишина (10А класс). Их робот по имени "Зевс" одержал 5 побед в 7 поединках и сумел пройти в финал. Немного не хватило для выхода в финал оставшимся командам.

С пользой использовав перерыв, проанализировав прошедшие матчи, Кирилл Демишин и Александр Кочетов разработали новые тактики для борьбы с соперниками и успешно применили их, выиграв в финале все матчи и заняв 1 место. Поздравляем ребят и их учителя Владимира Юрьевича Рунина с этой победой!

Видео финала, решающего матча и награждение.

В соревнованиях по скоростному заезду по чёрной линии команда Кесклиннаской гимназии не сумела пробиться в финал, и по результатам заездов была на 12 месте из 33 роботов.

Благодарим за поддержку Нарвский городской Отдел Культуры.

Фотографии с Robotex 2013

Видео с Robotex 2013